210 нови платформи за щъркели изградиха на територията на Югоизточна България от електроразпределителното дружество. Съоръженията са
поставени над стълбове, където птиците традиционно свиват гнездата си напролет. Целта е щъркелите да бъдат предпазени от инциденти, причинени от високото напрежение.

Изграждането на платформите е изцяло съобразено с екологичните изисквания. Регионалните инспекции за опазването на околната среда са разписали и монтажните срокове.

Крум Косев, говорител на ЕВН – България: Те са повдигнати на около един метър над електрическите проводници и всъщност предпазват птиците и техните гнезда да не попадат в пряк контакт с електрическата мрежа.

Хората от пловдивското село Оризари още помнят обгорелия през миналото лято, на електрически стълб, щъркел. Местни жители са се погрижили за него.

Тази пролет селото ще посрещне щъркелите с няколко нови платформи. По стълбовете са поставени и защитни изолации, които освен да защитават
щъркелите, предпазват и от аварии.

Елисавета Хараланова: Щъркелите ги няма все още. Добре е, че ще има къде да си направят нови гнезда, да се ориентират в обстановката. Тук има царевица, пшеница, Марица е близо, ловят си риба. Общо взето си живеят много добре.

През активния размножителен период на птиците ще бъдат идентифицирани необезопасените и новопостроените щъркелови гнезда, за да бъдат повдигнати наесен - след миграцията на щъркелите.