Най-новите площи за почивка и отдих в Пловдив привличат десетки хора още преди зоната да е получила официално Акт 16. Крайречната алея на река Марица от южната страна е изцяло обновена с европейски средства по програмата „Региони в растеж“.

Пловдив

Новата детска площадка край река Марица вече привлича майки с деца от целия град. В зоната между булевардите „Цар Борис Трети Обединител“ и „Източен“ има съоръжения за всички възрасти, велоалеи, открита сцена и иновативна библиотека. Местата за почивка предлагат прекрасна гледка към реката.

Арх. Соня Славчева, ръководител на проекта: Основната цел беше тези зелени площи да ги обърнем към реката и да приобщим Марица към града, която е ценна даденост и досега много пренебрегване пренебрегвана. Детската площадка е с качествени съоръжения, другото което имаме, е болдър площадка с три изкуствени скали за катерени да деца до 16 години с височина до 3 м.

Новият подход към крайречните пространства в Пловдив ще бъде приложен в бъдеще и на други места.

Иван Тотев, кмет на Пловдив: Една част от Марица - север да бъде превърната в споделено пространство, което означава улица за преминаване, забранено паркиране, това нямаше да се случи, ако го нямаше европейското финансиране.

Освен новоизградената зона за отдих, проектът включва и пълна реконструкция на улици и подземна инфраструктура в района. Цялата стойност на ремонта е близо 22 млн. лв.