Нови условия за записване, отписване и преместване на децата в предучилищните групи и в училищата в община Разград подготвя местната управа. Според тях дори деца на 2 години ще могат да бъдат приемани в детска градина, ако в населеното място няма ясла. В същото време в яслите ще приемат деца от 10 месеца до 3 годишни.

Разград, Вълчедръм

Новата наредба задължава родителите да представят документи за отсъствията на децата си от подготвителните групи в детските градини, като по семейни причини има срок – не повече от 10 дни за учебната година. Ако детето отсъства повече от два месеца без писмено заявление от родителите, ако не си плаща таксите и не спазва правилата, то ще бъде отписвано от детската градина, гласят правилата в проекта.