Газовите оръжия ще бъдат вече със сертификат, без да имат право да бъдат преработвани. Това предвиждат приети промени в Закона за оръжията и боеприпасите.

Данните за закупените газови пистолети ще бъдат подавани вече и от търговците, не само от купувачите, определи парламентът. Така ще се увеличи контролът. Въвежда се забрана придобиване, съхранение, носене и употреба на автоматични огнестрелни оръжия, преработени в полуавтоматични, както и употребата на пълнители с голям капацитет. Ограничението не се отнася за фабрично произведеното полуавтоматично оръжие, както и вече регистрираното, преработено от автоматично.

За участие във възстановки на исторически събития и за спортни цели с оръжия ще се уведомява началникът на районното управление на МВР, на чиято територия се провежда мероприятието. Той ще издава и разрешение за придобиване на димен барут и капсули.

Запазва се действащият режим за ловните оръжия. Промените влизат в сила след обнародване в "Държавен вестник" с малки изключения, свързани с административни процедури, които ще са в сила от 1 юли 2019 г.