Депутатите приеха правила за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание. Предложенията за кандидати могат да бъдат правени от народни представители в писмена форма чрез председателя на парламента до Комисията по правни въпроси в следващите 14 дни. Номинираните трябва да имат висше юридическо образование и удостоверение за юридическа правоспособност. Изслушването на кандидатите ще се състои на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.