Общинските съветници в Благоевград утвърдиха нови правила за настаняване и продажба на общински жилища. При кандидатстване за общински апартамент доходът на член от семейството не трябва да надвишава 80% от минималната месечна заплата за страната, която в момента е 420 лева.

Благоевград

Досега изискването бе доходът да не надвишава една и половина минимална месечна заплата за всеки член от семейството.

Другата промяна касае възможността за закупуване на общинско жилище. Досега всеки, който повече от година е живял в него и редовно е заплащал наема, можеше да кандидатства за закупуването му. Според новите изисквания наемателите ще могат да закупят жилищата, ако са живели в тях над 4 години.