Надзорният съвет на Здравната каса реши парите да зависят от разходите на лечебните заведения за 14 месеца назад, а не както е сега за тримесечие.

Отпада и резервът от 3%, който болниците могат да използват при необходимост само с решение на Надзорния съвет. Така парите за болниците ще се увеличат с около 6 милиона и ще достигнат 139 милиона на месец.

До промяната се стигна след множество сигнали от болници в страната до Лекарския съюз, че бюджетите им са намалени. Новите правила влизат в сила от този месец.

Кирил Ананиев - председател на НС на НЗОК: Мисля, че оттук нататък нещата ще бъдат много по-добре регулирани. И в болниците нещата ще вървят, съобразно новото разпределение, което направихме днес. Имаме готов план за нови промени в областта на контрола. Също така разчитаме и на резерва, който има касата. Надяваме се да имаме и преизпълнение на приходите от осигурителни вноски.