Образователни експерти разработиха нови учебни програми за изучаването в училищата на майчин език. Учени от Пловдив се включиха в екипите, които са съставили плановете по турски и арменски езици. Проектите са качени на интернет страницата на просветното министерство и до утре се приемат предложения по тях.

Пловдив

Възможността представителите на различните етноси да изучават майчиния си език съществува у нас от 1991-ва година. Така в българската образователна система, но само като избираеми предмети, попадат турският, арменският, ромският език и иврит.

Д-р Харун Бекир, преподавател по турски език в Пловдивския университет: "Изучаването на майчин език по никакъв начин не възпрепятства и не затруднява усвояването на книжовния български език."

Според статистиката обаче през миналата година едва около 7000 деца от турски произход са изучавали майчиния си език, което в пъти по-малко от реалния брой на учениците в страната.

Д-р Харун Бекир, преподавател по турски език в Пловдивския университет: "На родителски срещи да се обясни, че има такава възможност за изучаването на майчин език."

В арменското училище в Пловдив майчиният език е застъпен в учебната програма. Спецификата му го прави по-труден за усвояване.

Манник Шамлъян, преподавател по арменски език в Арменското училище в Пловдив: "Езикът, понеже не се говори в семействата, въпреки че семействата са арменци, и децата разчитат на знания само в училище."
Самуел, ученик в Арменското училище в Пловдив: "При арменският в азбуката има по две букви и те са един звук, например "пен" и "пюр" – те и двете се четат като "п"."

Новите учебни програми са разработени за съответния клас или за поредната учебна година, в която се изучава предметът. Така ако дете започне чак в шести клас уроци по майчиния си език, то учителят ще работи по програмата за първи.