Три нови специалности ще бъдат предложени за държавния план-прием в Разградска област през следващата учебна година. За първи път в една от гимназиите ще има паралелка по хореография, като учениците ще кандидатстват след 8-и клас.

Разград

Децата със специални образователни потребности ще могат да кандидатстват за „Работници в производството на кулинарни изделия”. „Агроекология” е третата нова специалност. През следващата учебна година в Разградска област ще има седем паралелки за задочно обучение. Тази година в региона седми клас ще завършат 1074 младежи, а осми - 720.