Когато шофьорската книжката е отнета за управление след употреба на наркотични вещества, тя да се връща на водача само ако той мине на тест за наркотици отново, а глобите за нарушители на пътя да се формират като процент от минималната работна заплата. Това са част от предложенията на представители на неправителствени организации, които те изложиха в Благоевград на обществено обсъждане на трите проектозакона, които се очаква да заменят сега действащия Закон за движение по пътищата.

Благоевград

Да не се бърза с приемането на новите закони, свързани с движението по пътищата, както и да се вземе под внимание мнението на организации и експерти. За това призова председателят на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. Той отправи и конкретни предложения, които да залегнат в новите закони.

Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи: За няколко груби нарушения като шофиране след употреба на алкохол над 1.2, участие в гонки, превишаване на скоростта в населено място над 50 км. да минават на специализирано обучение от психолози.

Подготовката на водачите да премине под контрола на Министерството на образованието, поискаха автоинструктори.

Митко Трайков, автоинструктор: Ние сме преподаватели, но нямаме този статут. Ние обучаваме хора и Министерство на транспорта не мисля че има специалисти, които да ни подготвят нормативните документи от педагогическа и психологическа и всякаква точка.
Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи: С разделянето на 3 законопроекта - за движение по пътищата, за пътните превозни средства и за водачите на МПС, целта, която също така преследваме е голяма част от правилата да залегнат на законово ниво, а не в подзаконови нормативни актове.

Целта на законовите промени, свързани с безопасното движение е до 2020 година броят на жертвите по пътищата в страната да бъде намален с 50 процента.