Третокласниците ще учат два нови предмета, според програмите на новия Закон за училищното образование. Те са "Компютърно моделиране" и " Технологии и предприемачество". В седми клас ще се наблегне на българската литература, история и география, а в девети клас ще се изучава подробно "История Славянобългарска", която беше преместена от 6-и клас. Днес просветното министерство представи новите учебни програми за 3, 7 и 9-и клас, които влизат в училищата през учебната 2018/2019 година.

По български език в трети клас учебното съдържание ще е ориентирано към България, българския народ и език, а стихотворението "Обич" на Дора Габе ще трябва да рецитира всяко дете. По предмета "Човекът и обществото" ще се изучава българската история до Възраждането, а по " Човекът и природата "- устройство и функции на човешкото тяло. Ще има и два нови предмета - "Компютърно моделиране" и " Технологии и предприемачество ". По първия третокласниците ще се учат да програмират - ще създават свои интерактивни истории и анимации.

Диян Стаматов, зам. министър на образованието и науката в оставка: Децата или учениците в трети клас ще започнат да програмират на едно много основно ниво, нещо, което им е и интересно, и приятно, и полезно.

По "Технологии и предприемачество" третокласниците ще изработват различни изделия например за Коледно тържество и после ще придобиват предприемачески умения - да търсят ресурси, да рекламират, да участват в базари. По същия предмет седмокласниците пък ще правят "Цветна градина в училище или квартала" - ще добиват знания за ръчна и механизирана обработка на почвите и ще снимат с камера процеса. Ще разработват бюджет и приходи, ще учат организация на фирмите.

По български език, история и география в 7-и клас центърът ще е България. По литература ще се учат български автори- Вазов, Ботев, Алеко - като разликата със старите програми е включването на стиховете на Чинтулов, които ту падаха, ту се връщаха в програмите. По история ще се изучава българската история от Възраждането до началото на 21 век. От министерството обещават в учебниците да няма политизиране на най-новата ни история.

Диян Стаматов, зам. министър на образованието и науката в оставка: Надявам се, че ще се справим успешно, без да влизаме в политически взаимоотношения, а историческо отразяване на фактите - това се е случило тогава, в него е участвал този, тази, тези и толкова.

Географията в 7-и клас е за Европа, Балканите и България. Деветокласниците ще изучават по литература произведения от Балзак, Флобер, Джонатан Суифт, Пушкин, Бодлер. Ще учат и предисловието на "История Славянобългарска", която се премести от шести в девети клас по предложение на експертите. По "Информационни технологии" в 9-и клас ще се учат електронна търговия и разплащания.

От днес започва едномесечното обществено обсъждане на новите програми и събиране на мнения по тях. Програмите за 3, 7 и 9-и клас трябва да бъдат утвърдени от министъра до края на януари, за да започне подготовката за отпечатване на учебниците, която трае около 18 месеца.