Тригодишните деца ще бъдат подлагани на тест в детските градини, за да се определи риска от бъдещи затруднения в обучението. Това е заложено в проектонаредба за приобщаващо образование, която вече е на сайта на Министерството на образованието. В предлаганите промени се засяга и облекчаването на административната тежест на учителите. От просветното ведомство ще събират мнения за готвените промени до 8 септември.

Малка книжка с картинки и към всяка илюстрация - конкретна задача за детето - така изглежда скрининг теста за най-малките. Той ще се прилага на децата от 3 до 3 години и половина - когато най-често постъпват в детската градина. Целта е рано да се уловят проблеми при обучението.

Мария Семерджиева - съветник на министъра на образованието и науката: Ще попитате какво става когато детето постъпи на 5 и 6 години в детската градина - да, тогава според наредбата за предучилищно образование има дрги методики, които също могат да установят наличието на предпоставки за обучителни затруднения.

Тестването ще започне най-рано от следващата година, тъй като все още се обучават 1 500 специалисти в детските градини. И още от промените - когато ученикът е извършил нарушение на правилата директорите ще уведомяват родителите по имейл. При отсъствие до три дни по т.н. ,,семейни причини,, родителите ще пишат бележка до класния, а при отсъствие до 7 дни - до директора.

Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката: Основно изпълняваме този ангажимент - да няма тази административна тежест в училище.

Министерството предостави и близо 3 милиона лева за допълнителни уроци на учениците. Тези от тях, които имат изявени дарби ще могат да ги доразвиват като се обучават по индивидуални учебни планове.И още едно облекчение - учителите няма да събират декларации от родителите при всяко излизане на децата извън училище до близкия музей например. Разрешението на родителите ще се взема еднократно в началото на годината. До края на август би трябвало да бъдат сключени договорите с издателствата за новите учебници.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: Очаквания период на доставка на учебниците е между 10 и 20 септември, което означава, че по-голямата част от училищата на 15 септември ще имат учебници за втори, чести и осми клас.

Ако доставката все пак се забави за отделни училища, то ще бъде в рамките само на няколко дни, докато учениците все още преговарят наученото от минаталата година, увери просветния министър.

В началото на учебната година директорите ще поставят на видно място график за допълнителните часове, така че децата и родителите да знаят кога могат да запълнят пропуските в знанията си. Кариерното ориентиране на младежите ще започва още от училище - 150 консултанти са назначени в кариерните центрове във всички области на страната. Ще се организират програми за здравно образование с активното участие на родителите.