Новите технологии могат да повишат качеството на живот на пациентите с диабет. Какви са конкретните възможности – това обсъдиха изтъкнати специалисти – участници в международна конференция край Варна. Част от програмата е посветена на проблемите на диабета в детска възраст.

Варна

Специален акцент беше поставен върху психологическите и социални аспекти на болестта и предразсъдъците, свързани с причините за нея.

Проф. Франческо Киапарели, педиатър
“Сладките нямат нищо общо с диабета от първи тип. Храната няма нищо общо. Да, затлъстяването може да ускори болестта, и затова е важно да се говори и да се работи за превенция на затлъстяването сред децата.”

Професор Йотова се надява, че България ще последва примера на редица европейски държави, където има регулации, свързани с училищното поведение спрямо децата с диабет.

Проф. Виолета Йотова, ендокринолог
“Старият парламент, преди да се разпусне, въведе необходимите промени в закона за здравето, за да може на тяхна база да се изработи наредба за приложението им в училищните институции, детските градини и училищата.”

Лекари и научни работници обсъдиха ролята на новите технологии за подобряването на качеството на живот на пациентите. У нас от тази година здравната каса ще реимбурсира не само инсулинови помпи, но и скъпите сензори за измерване на кръвната глюкоза.

Проф. Виолета Йотова, ендокринолог
“Те не бяха изобщо реимбурсирани в България. От тази година, макар и частично, но има реимбурсация, поне на единият вид сензори, които са регистрирани в България.“

Конференцията представи и проучвания за някои редки, генетични форми на диабет и нови методи за тяхното диагностициране.