Все повече малки и средни фирми от Варна и региона преминават от регулиран на либерализиран пазар. Затова от ЕНЕРГО-ПРО са обособили отделно място за обслужване на тези клиенти. Специализираното гише се намира в Центъра за обслужване на клиенти във Варна и предоставя възможност за регистрация на обект на краен клиент в пазара на електроенергия по свободно договорени цени, както и подаване на заявление за смяна на координатор на балансираща група.

Варна

Периодът за подаване на документи е до 10-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска промяната. Поради това специалист обслужване на клиенти ще приема и обработва заявления за свободен пазар от 1-во до 10-о число всеки месец. През септември електроразпределителното дружество планира да открие такива специализирани гишета за обслужване на свободен пазар в своите центрове в Горна Оряховица и Шумен.