Нови апарати и оборудване получи Отделението по хемодиализа към Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян, съобщи БНР.

Смолян

В края на 2018 г. здравното заведение получи от Министерство на здравеопазването целева субсидия от 271 000 лв. Със средствата са закупени 6 апарата за хемодиализа за близо 144 000 лв., система за предварителна обработка на водата за хемодиализа за около 60 000 лв., 7 електрически хемодиализни легла, извършени са и освежаващи ремонти.

С държавните средства дейността на отделението за хемодиализа е обезпечена за 10 години. На досега действащите апарати ще бъде направена профилактика. Част от тях ще останат като резерви.

В момента на диализа в отделението са 33 пациента от цялата Смолянска област.