Да се гарантира независимостта на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, като членовете й не се избират само от Народното събрание, а и от президента и неправителствените организации. Това е една от основните препоръки на годишния мониторингов доклад на Фондация "Антикорупционен фонд", представен днес. Така членовете на тази институция няма да се свързани единствено с управляващите.

Според един от докладчиците - доц. Атанас Славов, на КПКОНПИ са възлагани големи надежди за ограничаване на корупцията, но това, което прави тя се разминава с обществените очаквания. Няма разследващи функции, служителите й не могат да извършват арести, а корупцията се бори с шумни медийни акции. Освен това нямало гаранции за независимостта на комисията.

Доц. Атанас Славов, СУ " Св. Климент Охридски": Членовете на Комисията се избират от обикновеното парламентарно мнозинство т.е. предполага се това са лица, които под една или друга форма са припознати от управляващото мнозинство като близки до него.

А това, според Славов, гарантирало имунитет за лицата от управлението.

От "Антикорупционен фонд" предлагат членовете на КПКОНПИ да се избират освен от парламента и от президентската институция, съдебната власт и гражданското общество.

Настояват да се разшири понятието за "свързани лица " при конфликт на интереси. Искат да се ограничи и получаването на подаръци и облаги заради влияние- например преференциални цени на имоти или екскурзии.

Беше подчертано и че заради завишени стандарти в съдебната практика, доказването на корупция е почти невъзможно.