Ново пространство за изкуство в София. Галерия "Портрет" отваря врати с дърворезбите на Симеон Шопов-Леков. Авторът твори повече от 25 години, но за първи път показва произведенията си в изложбата "Нишата на светлините".

Дърво, в което дълбае познати образи, но от два различни свята - библейския и езическия. Завръщането към древната философия е подтик да се замислим за бъдещето и да пречупим светлината от фигурите през собствената ни светлина.

Симеон Шопов-Леков: През нашия собствен мироглед се пречупва, през съвестта ни, през желанията ни, успехите, неуспехите. през всичко което се нарича човещина. Това е единственото, което има смисъл според мен.

За да открие първата си изложба, Симеон Шопов събира произведения, които през годините е подарявал на свои приятели. А сред тях ще срещнем ангели и демони, ще видим как Свети Георги убива змея и как Христос събира своите апостоли на Тайната вечеря. Най-голямата игра на символика обаче е при дракона, попаднал в клетката на своите желания.

И ако има изход от този кафез, то е чрез нашето познание, за което говорим тайно или открито и което придобива смисъл, само ако ни научи как да живеем в хармония със себе си и с другите.

Изложбата може да бъде видяна до 14 декемрви.