Неправителствени организации ще обсъдят със здравния министър слабостите на новата наредба за ТЕЛК и възможните промени в нея.

Според техния анализ на ефекта от влезлите в сила преди половин година промени ги ощетяват.

При предишната им среща хората с увреждания изразиха безпокойство, че при определянето на процент намалена трудоспособност се взема предвид само основното заболяване на хората с увреждания. Част от тях се оплакаха, че така получават по-малки пенсии.