От текстовете отпада задължението на адвокатите да докладват пред ДАНС за сделки на свои клиенти. Отпада и изискването дружествата да внасят в спецслужбите вътрешните си правила срещу прането на пари.

Марио Гаврилов следи дебатите в пленарна зала:

Промяната се наложи, тъй като в допълнителните задължения на стопанските субекти предизвикаха сериозни емоции сред широките професионални кръгове.

Така окончателно се реши неправителствените организации и фондациите, както и фирмите, да подават данни за собствениците си, ако те не са декларирани в друг регистър като Търговския.

Стопанските субекти не трябва да предоставят пред ДАНС вътрешните си правила за предотвратяването на прането на пари и за борбата с тероризма, а съответните служби ще имат задължението по своя проценка да проверяват вътрешните си правила.

Маноил Манев от ПГ на ГЕРБ коментира как са променени задълженията на адвокатите съгласно този закон:

Маноил Манев, ГЕРБ: Адвокатите няма да бъдат доносници, никой никога не го е искал това, никога не го е целял и сега текстът е направен така, по тяхно предложение, по тяхна идея, и със съгласието на ДАНС и на цялата работна група, адвокатите няма да бъдат задължени лица по смисъла на чл. 4, само в много определени случаи, ако някой отиде и поиска да му дадат консултация как се перат пари или как се финансира тероризъм.

Застрахователите на терен ще са длъжни при съмнение за пране на пари или финансиране на тероризъм да информират преките си ръководители в компанията и така отпадна първоначалния вариант те да сигнализират директно в ДАНС. Преценката дали да се информират службите сега остава на съответните мениджъри в дружествата.