Парламентът гласува окончателно промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, свързани с интеграционните добавки. Промяната се наложи, след като Върховният административен съд отмени текстове от правилника към закона за уеднаквяването на добавките. Хората с трайни увреждания ще имат право на финансова подкрепа след индивидуална оценка на потребностите и възможностите им. Социалният министър Бисер Петков изрази задоволство от бързото приемане на поправките.

Бисер Петков - социален министър: Това са добавки за транспортни услуги, едната добавка, която беше отменена. Другата добавка за комуникационни и информационни услуги. Това са спешни промени, целта на които е да не допуснат прекъсване на плащанията на интеграционни добавки.