Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Наказателния кодекс. Текстовете на законопроекта касаят неизбежната отбрана. Предвижда се да не се счита за превишаване на пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез влизане в жилище с взлом и когато е застрашен животът или здравето на отбраняващия се.