Парламентът реши в шестмесечен срок болница "Лозенец" се преобразува в търговско дружество с принципал министъра на здравеопазването. Депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за лечебните заведения, с които болница "Лозенец" престава да бъде лечебно заведение към Министерския съвет и става многопрофилна болница за активно лечение към Министерството на здравеопазването.

Преобразуваното лечебно заведение ще продължи да осъществява дейностите по обучение на студенти и специализанти като акредитирана болница към Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

До три месеца от влизането на измененията в сила Министерският съвет трябва да одобри проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

Доц. Георги Йорданов - БСП за България: Ние ликвидираме правителствена болница. И този, който има добри чувства към нея, както се казва - може да се снима за спомен с нея.
Д-р Даниела Дариткова - председател на комисията по здравеопазване, ГЕРБ: Нищо от това, което каза колегата не е вярно. То е манипулативно - отново в духа на опозицията, подклажда напрежение и е опит за подривни действия.
Георги Йорданов - БСП за България: Болница "Лозенец" не може да е търговско дружество само със 140 легла, с 800 човека персонал. По-коректното е да я закрием, защото иначе това е агония. Много хубаво след 2-3 месеца да се разпродаде всичко.
Д-р Даниела Дариткова - председател на комисията по здравеопазване, ГЕРБ: Ние сме гарантирали как другия, който управлява болницата, без решение на министъра и МС няма да се разпорежда с имуществото и да разпродава лечебни заведения.


Болница "Лозенец" вече да не е правителствена, решиха на първо четене депутатите

Болница "Лозенец" вече да не е правителствена, решиха на първо четене депутатите

Депутатите приеха на първо четене Законопроекта за лечебните заведения, според който болница Лозенец ще спре да функционира като правителствена. В тек...