Парламентът прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт, които дават възможност за допълнителни възнаграждения на магистратите от специализираните съд и прокуратура. Според текстовете, те ще могат да получават допълнително материално стимулиране на всеки три месеца, в размер не по-голям от 6 основни месечни заплати годишно. Точният размер на сумите ще се определя по утвърдени правила от Висшия съдебен съвет, в зависимост от постигнатите резултати. От ляво заявиха, че това ще създаде несправедливост и ще доведе до демотивация на останалите магистрати.

Филип Попов - БСП за България: Тук ще се получи вътрешна конкуренция, която ще доведе до бързане. Не Дай си Боже критерий да бъдат и осъдителните присъди.
Данаил Кирилов - председател на Комисията по правни въпроси в НС, ГЕРБ . Това допълнително възнаграждение не става на калпак, а по правила за индивидуална оценка от ВСС. За да няма ревност, между първо и второ четене ще прецизираме най-доброто решение, но това е обезщетение за двойна работа.