Съдилищата ще следят служебно дали има неравноправни клаузи в потребителски договори, решиха депутатите на второ четене. Това се отнася и за договори, сключени с банки, монополни дружества, доставчици на услуги, мобилни оператори, кредитни фирми и т.н., които включват и предварително изготвени общи условия.

Приетите днес поправки в гражданско процесуалния кодекс задължават съда, когато му бъде поискано издаването на заповед за изпълнение на задължение по договор с потребител, да изиска самия договор, заедно с всичките му приложения и общи условия. Ако след разглеждането им съдът прецени, че има неправомерна клауза в договора, която засяга потребителя, той ще може да отхвърли заявлението за изпълнение на задължения.

Тази промяна в Гражданския процесуален кодекс е в отговор на становище на Европейската комисия от януари, че българската държава не дава достатъчна закрила на потребителите срещу монополи и отношенията им с банки.