Парламентът прие промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, с които предотвратява спирането на интеграционните добавки.

Поправката се наложи след като Върховният административен съд отмени уеднаквяването на размера на добавките.

Такива добавки се взимат от всички хора с увреждания, като всеки един от тях взима различен брой добавки, които се разпределят в съответствие с нуждите на лицето със затруднения.

Интеграционните добавки за хората с увреждания няма да бъдат спирани

Интеграционните добавки за хората с увреждания няма да бъдат спирани

Интеграционните добавки за хората с увреждания няма да бъдат спирани и няма да има ощетени хора. В това увери социалният министър Бисер Петков.Миналат...

С промените се ограничава рискът от отпадане на хора с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция за транспортни, информационни и телекомуникационни услуги.