Парламентът прие промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове на първо четене. Законопроектът предвижда рационализирането на административната практика.

Управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите следва да представят съответни доказателства при получаването на безвъзмездна финансова помощ. В настоящата редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни.

Цели се да се постигне по-добра финансова дисциплина и защита на публичния принос. В случаите, където има съмнения за нередност и в тези, при които се извършва финансова корекция при вече установена такава се предвижда регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

По време на дебатите Иван Иванов от БСП заяви, че трябва да има фиксиран срок на управляващите органи за документите от бенефициентите, с които се отпуска безвъзмездна финансова помощ. Тодор Байчев от БСП изтъкна, че според него, се дава възможност на управителният орган да направи едно пренареждане на играчите. Другото, което се прави с това предложение, се създава възможност за една корупционна среда“, каза още Байчев.

Ивелина Василева от разясни, че с промените ще се внесе яснота и ще ограничи разнопосочни практики. Според нея това се прави в интерес на доброто финансово управление и на бенефициентите. Сроковете целят дисциплиниране на цялата система, а конкретният за предоставяне на документи е валиден за всички бенефициенти.

Тя посочи още, че се цели прецизиране на текстове, прецизиране на регламентирането на процедури, които касаят ефективното и ефикасно управление на публични средства.