С единодушни 171 гласа НС прие на първо четене промените, свързани с униформеното облекло на полицаите. На държавните служителите, които не са получили служебно облекло, ще се изплаща левовата равностойност, пропорционално на отработените месеци на длъжност за държавен служител, носещ униформа през календарната година. От лявата опозиция, която подкрепи промяната заявиха, че в момента се действа на парче заради обявените протести на полицаите, но промяната в закона не решава основния въпрос за възнагражденията на служителите на МВР.