Народното събрание прие спорната разпоредба в промените в Закона за енергетиката. Тя дава право на КЕВР да контролира сделки за повече от 20% от активите на енергийни дружества, които е лицензирала. Промяната няма да има действие със стара дата, но дали сделката за ЧЕЗ ще бъде контролирана от КЕВР, зависи от решението на Комисията, защото договорът е сключен, но по него все още няма плащане.