Новите пенсионери ще могат да включват при изчисляване на пенсията и най-доходоносните си години преди 1997 г. Така след недоволство от новата формула за пенсиониране, Народното събрание коригира Кодекса за социално осигуряване. И още едно важно решение в социалната сфера - родителите на деца с 5 неизвинени отсъствия за месец ще бъдат лишавани от детски помощи, като финансовата помощ от държавата за детето ще бъде насочвана към училището.

Желаещите да се пенсионират ще могат да включват при изчисляването на индивидуалния си коефициент най-добрите си като доход 3 години отпреди 1997 г. и НОИ ще избира по-изгодния за тях вариант - дали да получават пенсия въз основа на тези доходи или тя да зависи само от доходите им след 2000 г.

Бисер Петков: Пенсионният орган ще изчислява два размера и служебно ще преценява кой е по-благоприятният, по-високият за пенсионера и него ще определя.

Вече подалите документи ще имат 6 месеца да поискат преизчисляване на определената им пенсия. Този регламент за сравняване на размера на пенсиите ще е валиден до началото на 2023 г.