Народното събрание ще разгледа предложените от екоминистерството изменения в Закона за опазване на околната среда. Целта им е да се съкратят сроковете за провеждане на задължителните процедури при инвестиционни проекти.

Компаниите ще могат да избират обединена процедура за оценка за въздействие върху околната среда, комплексно разрешително и доклад за безопасност. Така вместо най-малко две години процесът ще отнема осем месеца.Този начин за провеждане на процедурите няма да е задължителен , а по желание на инвеститора. В аргументите си към проекта от министерството посочват, че промените ще подобрят бизнес климата, тъй като съществено ще съкратят сроковете, а освен това ще спестят и разходи на инвеститорите. Препоръки за това са направени и от Европейската комисия.