Националният статистически институт ще публикува подробни данни за продажбите на български стоки в ЕС през третото тримесечие.

Предварителните оценки на института показват, че към края на тримесечието износът към ЕС значително се забавя. Темпът на растеж на потребителските цени пък отново тръгна нагоре, като през октомври достигна 3,7% на годишна база. Според данните за октомври най-значителен е ръстът при цените на облеклата, режийните и развлеченията. В четвъртък ще стане ясно с колко поскъпват стоките и услугите в страната през ноември.