Малко над половината от хората разчитат на работна заплата, а 30% - на пенсии.

Средният доход на човек е 413 лева. В същото време разходите му са 358 лева. Българинът продължава да харчи най-много за ядене, битови сметки и транспорт. Спрямо второто тримесечие на 2015 се увеличават парите, които хората отделят за здравеопазване.

Кофециентът на заетост на населението нараства символично до 63,7%, а нивото на безработицата се свива до 8 на сто. От статистиката отчитат леко намаление на хората, които са обезкуражени да си намерят работа. Най-много хора продължават да са заети в сектора на услугите, индустрията и селското стопанство.