Националната статистика показа, че доходите на човек от домакинство са нараснали с 8 на сто спрямо миналата година. В същото време обаче и разходите са нараснали с 10 %. Сметката показва, че българинът е успял да спести средно 369 лева за една година.

Средният доход на човек от домакинство през миналата година е бил почти 5 600 лева. Доходът от работна заплата годишно на човек от домакинство е 3000 лева и той нараства за 10 години с 70 на сто. Изразходваните средства за храна през миналата година са средно 1500 лева, което е с над 30 на сто повече отпреди десет години.