Средната работна заплата в страната се е повишила, отчита Националният статистически институт. Най-добре платени са IT-специалистите, а най-ниски са заплатите в хотелиерството и ресторантьорството.

Вижте още подробности от Виктория Бояджиева.

Според предварителни данни на НСИ средната работна заплата през второто тримесечие е 1 260 лева. Това е ръст с 12% спрямо същия период на миналата година. Заплатите в частния сектор са се увеличили с малко повече в сравнение с обществения. Разликата е почти процент и половина.

Очаквано, най-много получават работещите в столицата - средно 1 730 лева. Следва област Враца с 1 213 лева. Най-нископлатените са жителите на областите Благоевград и Видин съответно с 800 и 805 лева.

По сектори най-добре платените работят в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения. Получават средно по 3 053 лева. След тях са заетите във финансовия и застрахователния сектор.

На другия полюс традиционно са хотелиерството и ресторантьорството с едва 782 лева средна заплата, както и строителството с 974 лева.

В същото време статистиката сочи, че има ръст на наетите именно в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" и то с близо 28.4%.

Най-голям спад се отчита в сферата на образованието въпреки увеличението на заплатите в сектора.