Доходите на човек от домакинство у нас през третото тримесечие на годината в сравнение със същия период на миналата са нарастнали с повече от 11 %. Нараснали са и разходите, но с по-малък процент. Данните са на националната статистика (НСИ).

Доходът на човек от домакинство за тримесечието е 1716 лв. Най-голям е дялът на работната заплата, следват пенсиите и самостоятелната заетост. Доходът от заплата е нараснал с близо 14%, от пенсии - с 11% и от социални помощи - с 48%.

Общият разход на човек от домакинство пък е 1 583 лв и е нараснал с 4% в сравнение с миналата година. Най-големи са разходите за храна, за жилище и данъци. Най-много са скочили разходите за образование - с 26%, за здравеопазване - със 16% и за алкохол и цигари - с 13%.

В крайна сметка, като извадим разходите от доходите, се оказва, че за месец човек от домакинство е успял да спести около 44 лв.