Националната статистика отчете за пореден месец влошаване на бизнес климата у нас. Според бизнеса резултатите не са изненадващи заради общо забавяне на световната икономика. От Министерство на икономиката обаче смятат, че явлението е временно, защото страната ни в този момент има по-добри показатели от много други страни в ЕС.

Бизнесът отчита спад на продажбите пети пореден месец, показват данните на работодатели. Причините за намаляване на поръчките са преди всичко външни - очакванията за Брекзит, търговските спорове и забавянето на световната икономика.

Васил Велев, председател на АИКБ: Анкетата, която проведохме сред нашите членове - дава подобен резултат. 55 към 20, нашите членове отговарят, че за второто полугодие на тази година ще имат по-слаби продажби, в сравнение с второто полугодие на миналата година.

Общият показател за бизнес климата у нас намалява с 1,4 пункта спрямо миналия месец. Три са основните причини - несигурната икономическа среда, намаляване на новите поръчки и недостига на работна ръка.

Най-голям спад има в областта на строителството- с близо 4 пункта. Причината - строителните предприемачи нямат добри очаквания бъдещи поръчки. Подобна е ситуацията и в търговията на дребно. Тук обаче очакванията за затруднения свързани с конкуренцията и недостатъчното търсене. При промишлеността поръчките също намаляват.

Като временно явление определят данните от министерството на икономиката и изтъкват, че те са свързани с международните прогнози за забавяне на растежа.

Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката: Това е месечна конюнктура, но ние разчитаме, че в сектор строителство по линия на магистрали ще има много позитивни новини, по линия на нови инвеститори, ще има нови заводи, ще имаме много позитивни новини, по линия на търговия на дребно сочат прогнозите, че потреблението ще расте, така че имаме позитивизъм и най-вече това, което очакваме са инвестициите.

Единствената сфера на икономиката, която отчита подобряване на бизнес климат е сектора на услугите.Той е и единственият, в който се очаква повишаване на цените.

Какво искат синдикатите и работодателите от Бюджет 2020?

Какво искат синдикатите и работодателите от Бюджет 2020?

Според националната статистика бизнесклиматът се влошава. Най-голям е спадът в строителството и търговията на дребно. Причината е в несигурната иконом...