През 2016 г. е планирано изграждането на още една информационна система - макроикономическа статистика, която ще направи по-прозрачна информацията за тази област за потребителите. Тя ще помогне и да се организира по добре работата, за да бъде по-актуална и по-качествена информацията. Това заяви председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски.

Към момента са изградени над 20 информационни системи, които променят начина на общуване с потребителите и им предоставят информацията по достъпен начин.

Подготвя се и информационна система ”Околна среда”, а през следващата 2017 г. ще има информационна система в областта на образованието, която ще бъде изградена съвместно с МОН, а с Министерство на туризма ще работят по информационна система в областта на туризма.

С Министерство на туризма имаме добро сътрудничество и сме говорили за системата за туристическа информация, обясни Цветарски. От НСИ са убедени, че това е начинът за усъвършенстване на туристическата информация, в бранш, който има принос за БВП и за работните места.

Информацията в тази система ще постъпва от браншовите организации в туризма и изграждания от тях регистър, както и от данни на МВР, на граничните пунктове. Засега са си сътрудничили при изготвянето на наредбата за туристическата информация и при подготовката на промените на Закона за туризма. Когато има по-добра регистрация на нощувките, има и по-голяма събираемост на държавни такси и данъци, обясни Цветарски.

Той коментира още, че да се регистрират процесите в туризма не е леко. Причина за това е, че има откъслечна информация, която е необвързана в едно цяло. Ако се направи такава система, няма да има противоречие в информацията между отделните данни и от това ще се възползва икономиката ни като цяло.

По същия начин стоят нещата с информационна система “Образование”, която има добра система за проследяване на обучението и развитието на учениците.

Започват и инициативи, свързани с наблюдението на изпълнението на оперативните програми и използването на евросредствата, където НСИ играе роля за правилното отчитане на изпълнението на усвояването на парите по програмите.

Снежанка Бобева, четвърти курс от УНСС, е новия председател на НСИ за един ден. Тя заяви, че иска да се развива като статистик. Избрала е да учи това след като е минала курса по основи на статистиката. Бобева е и отличничка на випуска по статистика. Цветарски заяви, че очаква кадри като нея в НСИ. Бобева получи еднократна награда от известна банка на стойност 1000 лв.

Друга награда отново за студенти обяви Стамен Тасев, който също е статистик, но работи в сферата на финансите в момента. Той посочи, че на името на баща си Станой Тасев, който е бил също статистик и председател на НСИ, създава едногодишна стипендия в размер на 150 лв. месечно, както и 1500 лв. еднократна награда за студента, който се дипломира с най-висок успех.

Цветарски се срещна и с група от Азербайджанската национална статистика и подписа план за работа с тях за следващите години

На 25 юни е денят на българската статистика. От НСИ обаче днес почитат празника си, както и 136 години от създаването на българската статистика. Възрастта не е пречка за развитието а точно обратното - наш плюс и гаранция, че натрупаният опит ще вдига качеството на работата на института, посочи Цветарски.