Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание. Поводът е приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Социалните партньори ще обсъдят методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.