Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе тържествено заседание, на което ще отбележи 100-годишния юбилей на Международната организация на труда. Участие в заседанието ще вземе Маурицио Буси, заместник регионален директор на Международното бюро по труда за Европа и Централна Азия.