Националният военноисторически музей представя днес оригиналните знамена на българското опълчение. Знамената са общо пет. Най-голям интерес предизвика Самарското знаме.

София