В района на връх Рожен за първи път в България се провежда многонационално алпийско армейско учение, с участието на военнослужещи от пет държави членки на Европейският съюз. Освен това, за първи път у нас военни маневри се извършват извън специализираните войскови полигони, а на територия с планински релеф.

С повече подробности за целите и задачите на учението включваме специалният ни пратеник Николай Минков, който разговаря със заместник-командирът на сухопътните войски генерал Валери Цолов.