Решението беше взето от Eкспертния екологичен съвет към районна екоинспекция във Варна. По време на заседанието не беше приет докладът за оценка на въздействието върху околната среда, изготвен във връзка с инвестиционното намерение.

Варна

Основният мотив на експертите в екологичния съвет да отхвърли намерението за добив на газ е рискът от замърсяване на водата в региона.

Тодор Колев, председател на Експертния екологичен съвет на РИОСВ- Варна. В района, в който ще се прави добив, има три сондажа на ВиК - Добрич, от които три сондажа хората пият вода. Следното нещо не беше изяснено - какво би станало при авария и как тя ще бъде отстранена.

Преди заседанието на Експертния съвет природозащитници и жители на Генерал Тошево за пореден път протестираха.

Тодорка Георгиева : Житницата на България - къде ще си произвеждаме хляба - в Пирин планина и в Рила ли?
Румяна Йорданова: Искаме чиста земя. Искаме чиста Добруджа.

Експертите обясниха, че големият обществен отзвук и допитването в Генерал Тошево, на което хората заявиха, че не искат да се добива природен газ в Добруджа, също е повлиял върху решението им днес.

Битката срещу добива на природен газ в региона не е приключила. Тепърва директорът на варненската екоинспекция трябва да потвърди решението на Експертния съвет, а то може да бъде обжалвано в административния съд.

Пореден протест във Варна срещу добива на газ в Добруджа

Пореден протест във Варна срещу добива на газ в Добруджа

За довечера в 17 града на страната и 11 в чужбина е планиран пореден протест срещу промените в устройствения план на Пирин. Жители на Генерал Тошево и...