Няма да има повишаване на таксата за смет във Варна догодина. Жителите на града ще плащат 0,98 промила върху данъчната оценка на имотите си. Общинските съветници приеха план-сметката за чистотата на града, чиято макрорамка е близо 29 655 000 лв.

Варна

От тях 27,5 милиона са очакваните приходи от таксата за смет догодина, малко над 2 милиона е преходният остатък от от 2017-а. Най-много средства, над 9 милиона лева, ще бъдат изразходвани за поддържане на чистотата на улиците, площадите, пешеходните зони, детските и спортни площадки, а също и на Морската градина.

Предвидени са 1,2 милиона лева за зимно почистване на улиците и още 30 хиляди – за премахването на сняга и леда около спирките и подлезите. За справяне с нерегламентираните сметища общината е заложила 700 хиляди лева, още 1 милион ще струва почистването на отводнителните канали и дерета, както и на дъждовните шахти.

Предвидените разходи за сметосъбиране и сметоизвозване са малко над 9 милиона лева. Преработката на отпадъците в завода в село Езерово ще струва на варненци 8,5 милиона лева.