Няма кандидати за директор на Националната следствена служба, стана ясно на заседанието на прокурорската колегия към ВСС. Постът беше овакантен, след като Евгени Диков беше избран за член на ВСС. Предложения могат да бъдат направени и следващата седмица.

По закон кандидатури могат да издигат минимум трима души от прокурорската колегия, главният прокурор или министърът на правосъдието. Последното не се е случвало все още. Изборът се прави от прокурорската колегия и са необходими поне осем гласа.

Мандатът на директора на националното следствие е за срок от 5 години.