Няма опасност от преливане на язовири в Благоевградска и Кюстендилска области. Това казаха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Инспекторите в Агенцията извършват 24-часови проверки на съоръженията заради активното снеготопене и обилните валежи.

Благоевград Кюстендил

Извънредните проверки обхващат близо 400 язовира в Югозападна България, частна и общинска собствености. Към момента е установено, че излишните количества вода се оттичат през преливниците, без това да създава опасност за населението.

инж. Иван Бузов – Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" – Югозападен район към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
„Опасност за преливане през стени до момента не сме установили, нямаме подадена информация такава от собствениците на язовирни стени. Тъй като нашия контрол е засилен, са обиколени всички язовирни стени. Съоръженията на тези язовирни стени в момента работят съгласно режимите, за които са предвидени.”

Има покачване на водните нива на някои от язовирите, но те са много под критичнитие стойности. Където има установени проблеми със стените и съоръжениятаса издадени предписания, а проверките са по-чести, казаха специалистите.

инж. Иван Бузов – Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" – Югозападен район към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
„По-голямата част от снега се е разтопил. Очакваме следващите дни да видим какво ще бъде времето. Ще има ли извънредни дъждове или няма да има. Но като свършат извънредните проверки, ние си продължаваме с нашите поне три пъти седмично.”
При необходимост от Агенцията имат готовност да се командироват допълнителни служители в регионите с по-висок потенциален риск. Активиран е и извънредният щаб, който действа постоянно в централата до нормализиране на ситуацията.