Няма подадени оферти за доставка на високопроходими линейки по проекта за модернизация на Спешната помощ. Той предвижда закупуване на 400 нови спешни автомобили. Процедурата по избор на доставчик се забави заради обжалвания на две фирми.

След отварянето на офертите в Министерство на здравеопазването днес стана ясно, че седемте фирми, които участват в търга са предложили оферти за доставка на общо 280 обикновени линейки и реанимобили. Очаква се те да бъдат доставени до края на годината. За доставката на останалите 120 високопроходими линейки вероятно ще бъда обявена нова обществена поръчка.


Мария Иванова - директор "Връзки с обществеността", МЗ: "Още в рамките на днешния ден ще бъде проведена среща с представителите на автомобилния бизнес, за да разберем защо не са подали оферти. След тази среща ще бъде подготвено отново техническо задание и ще бъде обявена отново обществена поръчка, която ще бъде само за високопланинските линейки. Ще действаме във възможно най-кратки срокове, защото този проект е от особена важност за обществото."