РИОСВ - Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда проучват качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия вчера пожар до село Шишманци, община Раковски.

Шишманци, Раковски

Измерванията се извършват в с. Белозем, община Раковски. Изследваните показатели са под нормативно определените стойности. Показанията на циановодород са на 50-60 % от границата на допустимото.

Няма пряка опасност за здравето на населението. Остават в сила препоръките на РИОСВ - Пловдив - да се избягват дейности на открито и да се затварят прозорците на жилищата в населените места, разположени около пожара в цеха на бившия стоманолеярен завод.