Започнаха превантивни мерки срещу заболяването „птичи грип“ в област Благоевград. Към днешна дата в региона няма регистриран случай на заразата съобщиха от Областна дирекция по безопасност на храните. В сила от днес е и забрана за лова и разселването на пернат дивеч на територията на цялата страна.

Благоевград

На животинския пазар край Благоевград екипът ни не видя да се продават живи птици. Стопаните стриктно спазваха забраната наложена преди дни от Българска агенция по безопасност на храните, а единствените птици, които кръжаха над тържището, бяха ято диви гълъби.

От Областна дирекция по безопасност на храните казаха, че стопаните трябва да държат затворени птиците си, а фуражът да се съхранява така, че до него да нямат достъп дивите птици.

Д-р Атанас Григоров, началник отдел "Здравеопазване на животните“ в ОДБХ-Благоевград
"В общи линии една карантина да се направи на птицевъдните стопанства. Ние нямаме големи стопанства, повечето са „заден двор”, така че да се надяваме да не проникне в нашата област."

Специалисти съветват още стопаните да следят за промени в здравословното състояние на домашните или дивите птици.

Д-р Атанас Григоров, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ-Благоевград
"Обща отпадналост на птица, отказ от храна това са основните. Като ги погледнат, веднага да се обаждат на близкия ветеринарен лекар."

От Ловно рибарското дружество заявиха, че заповедта за забрана лова на птици вече е сведена до знанието на ловците в региона.

Иван Василев, председател на Ловно рибарско дружество
"Ловците са много дисциплинирани в това отношение и каже ли се нещо изпълняват и активно съдействат."

Щамът, който сега върлува по птиците, не е опасен за хората, заявиха от Областната ветеринарна служба.