По повод изказвания в социалните мрежи от страна на представители на пациентски организации, че някои дейности, като хемодиализата, са лимитирани от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заявяваме, че това не отговаря на истината, съобщиха от пресцентъра на здравната институция.

За да се осигури достъп до избрано от пациента лечебно заведение, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса, в спешен порядък, взе решение дейностите, свързани с хемодиализа, раждане и грижи за здраво новородено да бъдат извън регулация на стойностите, определени на ниво районна здравноосигурителна каса, като регулацията ще е на ниво НЗОК, допълват още от Касата.

С 5 милиона лева обновяват отделенията по хемодиализа

С 5 милиона лева обновяват отделенията по хемодиализа

Около 5 милиона лева за обновяване на отделенията по хемодиализа, отпуска здравното министерство. Те са за ремонт, купуване на апаратура и оборудване...