В навечерието на Великден облагородяват района около новата църква „Всех Святих”. Служители на Регионалната дирекция по горите и на община Русе засадиха 10 нови дървета.

Русе

Ландшафтните архитекти на общината са определили алеята до новоизградената църква да бъде освежена с нови видове и са предпочели яворови дървета. Те са заложени още в озеленителния план на града.

Огнян Савянов - директор на Регионална дирекция на горите – Русе

„Яворът е подходящ дървесен вид за българските климатични ширини. Поддава се на оформяне на короната.”

Наталия Кръстева - заместник-кмет по комунални дейности на община Русе
„Това е един дървесен вид, който максимално добре ще се впише в настоящата зелена система в този парк.”

В градски условия обаче за по-старите дървета има много неблагоприятни фактори, които пречат на развитието им. Сред тях са гъбичните заболявания и насекомите. Друга опасност са вредните емисии.

Огнян Савянов - директор на Регионална дирекция на горите – Русе
„Дърветата в градската среда боледуват от замърсяването на въздуха, вследствие на голямото движение на автомобили има оловно съдържание в отпадъчните газове.”

На територията на Регионалната дирекция на горите в Русе няма големи поражения от дървесния корояд. Той е обхванал едва 7-8 на сто от горските площи с иглолистни видове, което прави 7-8 хиляди декара в района на Бяла, Русе и Силистра.